2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ:
GELİŞMELER VE GELECEĞE BAKIŞ21 Nisan 2015
Kemal Kurdaş Salonu
Kongre ve Kültür Merkezi
ODTÜ / Ankara


Program


10:00 Kayıtlar


10:30 Açılış Konuşmaları

Erol Taymaz (ODTÜ ERC)

Ali Bilge (İktisat, işletme ve Finans Dergisi)


10:45 Konferans Takdimi

Fatih Özatay


11:00-13:00 Sabah Oturumu

Oturum başkanı: Ercan Erkul

Vizyon 2023: 2002 Sonrası Sanayi Politikaları Değerlendirmesi
Erol Taymaz ve Ebru Voyvoda

Türkiye’de Gelir Eşitsizliğinin Gelişimi
Alpay Filiztekin

Türkiye İşgücü Piyasasında Güncel Eğilimler
Ozan Bakış


13:00-14:00 Öğle arası


14:00-16:00 Öğle Sonrası Oturumu

Oturum başkanı: Banu Demir

Türkiye'nin İhracat Performansı (1996-2013)
Selin Sayek Böke –Seda Köymen

Cari Açıklar, Dış Ticaret ve Finansal Kırılganlıklar
Erdal Özmen

Merkez Bankası Bağımsızlığı Sonrasında Türkiye'de Para Politikası
Refet Gürkaynak, Zeynep Kantur, M. Anıl Taş, Seçil Yıldırım


16:00-16:15 Çay arası


16:15-18:00 Panel: Genel Değerlendirme

Panel başkanı: Fatih Özatay

Panelistler: Korkut Boratav, Hasan Ersel, Şevket PamukMETU Economic Research Center


İktisat, İşletme ve Finans Dergisi


Department of Economics
Middle East Technical University
Ankara 06531 Turkey
www.econ.metu.edu.tr
www.erc.metu.edu.tr
Phone: (90 312) 210 2003